ไม่กี่วันมานี้เห็น Deal ธุรกิจ Digital ระดับ South East Asia ที่น่าสนใจมากๆ อยู่ 1 เคส   นั่นก็คือ… Grab ควบรวม (Take Over) Uber !!! หรือก็คือ บริษัท เอเชียตะวันออเฉียงใต้เข้าควบรวมกับบริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกา   ผมก็เลยถือโอกาส ไปศึกษาเพิ่มเติม และมาวิเคราะห์ถึง Deal อันนี้กัน…   ดูภายนอกจะเห็นว่า ธุรกิจ Grab มีความแข็งแกร่งอย่างมาก ธุรกิจเติบโต รุ่งเรือง จน Uber ต้องยอมถอย การที่ Grab เข้าควบรวมกิจการกับ Uber นั้น ให้ Uber แลกถือหุ้น จำนวน 27.5% และให้ CEO ของ Uber ไปเป็นบอร์ดของ...